Gyermekfogászat

A szülônek gyermeke egészsége a legfontosabb. Már a várandós kismamák is nagy gondot fordítanak a hasukban fejlôdô csöppségre. Odafigyelnek az ételek minôségére, a megfelelô mennyiségû folyadékbevitelre, és tartózkodnak a túlzott kalóriafogyasztástól. Az egészségnevelés ebben az idôszakban nagyon fontos, hiszen nem csak az anya, hanem a születendô gyermek szokásait is a kellô irányba terelhetjük.

Születés után fél évvel megjelennek az elsô tejfogak, amelyek tisztítása már az elsô pillanattól igen fontos. Meg kell szoknia a csecsemônek a fogkrém ízét, a fogkefe rendszeres használatát. Ezeket fokozatosan és játékosan kell bevezetni.

A gyermek növekedésével, fejlôdésével párhuzamosan egyre több fog jelenik meg a szájban, és eljön az a pillanat az életében, amikor elôször találkozik a fogorvossal. Ez meghatározza, hogy milyen viszonyban lesz a fogorvosi rendelôvel, ezért fontos, hogy még a panaszok megjelenése elôtt is látogatást tegyen a fogorvosnál. Így az ellenôrzések jelentôségét is megtanulja a gyermek, és a barátságos környezet lehetôvé teszi a késôbbi vizsgálatok és kezelések idején a gyermek együttmûködését, nyugodtságát.

Néhány évvel késôbb, 6 éves kor közeledtével megjelennek a maradó fogak, eljön a fogváltás idôszaka, ami fokozott figyelmet igényel. A vegyes fogazati idôszakban talán a legfontosabb a tejfogak kezelése, hiszen itt közvetlenül is befolyásolja az elôtörô maradó fogak egészségét.

A tinédzser kor beköszöntével megváltozik a gyermek viselkedése, és így változhat a már elsajátított szájhigiéne. Fontos, hogy odafigyeljünk a testileg szinte felnôtt gyermekünk szájápolására és fogainak egészségére. A rendszeres ellenôrzések és az aktuális kezelések elvégzése ebben az életkorban is elengedhetetlen.

Az iskolás évekkel megszûnnek a kötelezô fogászati szûrések, és ha jól végeztünk a munkánkat, annak eredménye a kiváló fogazat lesz.

Nemcsak a gyerekek kerestek fel minket, mi is meglátogattuk ôket. Rendszeresen részt veszünk országos és helyi prevenciós programokban. Az évek alatt kisebb és nagyobb, kedvezôbb és hátrányosabb szociális helyzetû gyerekeknél találkoztunk. Jobb egészséget, bôvebb tudást és szélesebb mosolyt hagyva hátra.